REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Informacje ogólne

1. Serwis działający pod adresem http://www.medicaherbs.com prowadzony jest przez "Medica Herbs S.C.” z siedzibą w Krakowie, adres ul. Fiołkowa 10/173, 31-457 Kraków, e-mail: info@medicaherbs.com. NIP (EU VAT No.): 6751496387, REGON: 123036675

Podmiot odpowiedzialny za markę Medica Herbs:

Medica Herbs S.C.
ul. Fiołkowa 10/173, 31-457 Kraków.
EU VAT No.: 6751496387
REGON: 123036675

Numer wpisu Medica Herbs S.C. do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: HŻ.P-355/2014.

2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu oraz sklepu.

 

3. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: info@medicaherbs.com.

 

4. Serwis został przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek w systemie operacyjnym Windows Internet Explorer 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 11.0 lub nowszej, Opera 11.0 lub nowszej, Chrome 11.0 lub nowszej, obecnych na polskim rynku w wersji stabilnej z włączoną obsługą, JavaScript i Cookies, ActiveX, Flash Player. Serwis internetowy został zoptymalizowany do oglądania go przy rozdzielczości ekranu 1280x720 pikseli. Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu.

 

Słownik pojęć

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Sprzedawca – podmiot z którym jest zawierana umowa sprzedaży jako sprzedawcą.

 

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

 

Serwis - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.medicaherbs.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

 

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej składająca Rezerwację.

 

Towar - produkty oferowane w internetowym sklepie prezentowane są w Serwisie.

 

Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 

Oferta – oferta dostępna pod adresem: www.medicaherbs.com.

 

Ochrona danych osobowych

1. W Medica Herbs jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych klientów. Nie sprzedajemy, nie udostępniamy żadnych informacji osobistych dotyczących naszych klientów osobom trzecim.

 

2. W Medica Herbs zbieramy dane osobowe wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia, zapewnienia jak najlepszego serwisu obsługi klienta oraz w zakresie zdobywania naszej wewnętrznej wiedzy dotyczącej oczekiwań naszych klientów, aby móc się w pełni dostosować do Ich wymagań.

 

3. Nigdy nie gromadzimy tzw. danych „wrażliwych” o Tobie bez twojego zezwolenia oraz nie przechowujemy danych dotyczących twojej karty kredytowej. Co więcej nie mamy nawet dostępu do tego typu danych na żadnym etapie składania zamówienia, gdyż cała transakcja płatności odbywa się poza naszym sklepem - za pomocą systemu PayPall. Dajemy Ci również prawo modyfikacji Twojego konta w każdym momencie. Możesz zweryfikować informacje, które gromadzimy o Tobie pisząc do nas wiadomość e-mail.

 

4. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do naszych pracowników, którzy wykorzystują te informacje tylko w celu realizacji zamówienia i są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy.

 

5. Korzystając z naszej witryny, użytkownik zgadza się zaakceptować politykę prywatności Medica Herbs S.C. Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś informacje dotyczące tej polityki, ponieważ jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszego serwisu WWW, automatycznie zgadzasz się na tą politykę. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo, aby według własnego uznania, zmienić, zmodyfikować, dodać lub usunąć części tej polityki w dowolnym czasie. Proszę sprawdzać czy zaszły zmiany w polityce prywatności. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po opublikowaniu zmian niniejszych warunków oznacza, że akceptujesz te zmiany.

 

Polityka rabatowa

 

1. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.

 

2. Do każdego zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym naliczany jest rabat zależny od wielkości złożonego zamówienia (ilości zamówionych produktów).

 

Maksymalny rabat możliwy do uzyskania wynosi 10% wartości zakupionych produktów i jest on automatycznie naliczany podczas składania zamówienia o wielkości 10 produktów.

 

Rabat ma charakter stopniowy a więc wraz z dodawaniem produktów do koszyka zwiększa się jego wartość (za każdy dołożony produkt system automatycznie nalicza rabat w wysokości 1% od wartości całego zamówienia.)

 

Polityka przesyłek międzynarodowych

 

1. Nasz międzynarodowy koszt wysyłki zależy od miejsca przeznaczenia. Łączny koszt transportu będzie wyliczony podczas składania zamówienia w oparciu o kraj przeznaczenia zakupionych produktów.

 

2. Zamówienia są realizowane przez niezawodną i szybką wysyłkę FEDEX. W niektórych krajach możliwa jest także współpraca FEDEX-u z lokalnymi przewoźnikami przy ostatecznym dostarczeniu przesyłki.

 

Cło i podatki

 

1. Kraje należące do Unii Europejskiej

 

Nasza firma działa na terenie Polski. Dzięki porozumieniu z Schengen wszystkie przesyłki transportowane w obrębie Unii Europejskiej są wolne od jakichkolwiek dodatkowych opłat (np. opłaty celne). Koszt podany w trakcie zatwierdzania zamówienia jest kosztem ostatecznym transakcji i żadne dodatkowe koszty nie zostaną doliczone do przesyłki przekraczającej granicę w obrębie krajów UE.

 

2. Inne kraje (nienależące do Unii Europejskiej)

 

Medica Herbs S.C. nie może przewidzieć oraz oszacować specyficznego dla danego kraju cła, taryfy czy podatku, które mogą mieć zastosowanie do Twojego zamówienia. Jesteś odpowiedzialny za ich zrozumienie oraz opłacenie dodatkowych potencjalnych opłat.

 

Nasze ceny nie odzwierciedlają żadnej z tych dodatkowych opłat. Opłaty te ustalane są przez lokalny urząd celny, a Medica Herbs S.C. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu poniesione dodatkowe opłaty.

 

Niektóre produkty mogą być zakazane lub uważane za nielegalne w niektórych krajach. Dlatego przed złożeniem zamówienia prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby upewnić się, że wszystkie zamówione przez ciebie produkty są legalne i nie wymagają otrzymania dodatkowych zezwoleń.

 

Jednocześnie pragniemy przekazać informację, że składając zamówienie do 15 sztuk produktów w 1 paczce przy jednoczesnym wyborze formy transportu Poczta Polska przesyłki w ponad 98% nie są poddawane ocleniu w związku, z czym nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Odstąpienie od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od zawarcia transakcji.

 

Postanowienia końcowe

 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2014 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia od dnia opublikowania ich na stronie Serwisu. Zmiany nie mogą dotyczyć zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.